Návšteva divadelného predstavenia

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa  koncom februára zúčastnili divadelného predstavenia v Nitre.

Pozreli si pekné predstavenie v Starom divadle pod názvom Bolo nás päť. Deti mali možnosť vidieť na javisku nielen skutočných hercov, ale mohli vidieť aj prácu s bábkami a krásne kulisy.

Deti odchádzali z divadla nadšené a obohatené o pekný kultúrny zážitok.

                                                                                                                  Mgr. R. Goriláková

2 1