Zápis do Knižnice A. Bernoláka

19. februára naši prváci mali v klubovni stretnutie s pracovníčkou knižnice. Prišla ich oficiálne zapísať ako čitárov do okresnej knižnice A. Bernoláka. Po tom, ako zložili “Sľub čitára”, im odovzdala Čitateľské preukazy. Prváci si na túto milú udalosť pripravili krátky kultúrny program.
A teraz už len rýchlo spoznať posledné písmená v Šlabikári a môžu zájsť do knižnice požičať si knihu.

Album s fotografiami nájdete TU!

                                                        p. uč. 1. ročníkov