Zápis do 1. ročníka

Dňa 3. a 4. februára sa druhácke triedy na ZŠ Nábrežnej premenili na rozprávkové komnaty hradu, v ktorom zaspala Šípová Ruženka.  V nich sa konal zápis do 1.ročníka. Pani učiteľky pripravili pre predškolákov zaujímavé úlohy, ktorými si overili ich vedomosti a zručnosti. Deti počítali, kreslili, písali, recitovali alebo spievali, čím prebudili Šípovú Ruženku a dokázali svoju šikovnosť a školskú zrelosť. Za ich úsilie boli obdarení malými darčekmi a zo školy odchádzali s úsmevom. My sa tešíme, že budeme mať od septembra ďalších šikovných prvákov.

 Mgr.Erika Demová, Mgr. Erika Podoláková

Album s fotografiami nájdete TU!

Vážení rodičia,

v mene všetkých zamestnancov Základnej školy na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch sa Vám chcem úprimne poďakovať za prejavenú dôveru pri výbere našej školy pri zápise do 1. ročníka. Verím, že v plnej miere splníme očakávania Vás i Vašich detí.

Mgr. Róbert Rudinský
riaditeľ školy