Programmers vyhrali!

Dňa 22.1.2015 sme sa zúčastnili regionálneho kola v Banskej Bystrici na robotickej súťaži First Lego Legaue. Našu školu zastupoval tím Programmers v zložení Juraj Garaj (bývalý žiak našej školy), Ema Mrkvicová (9.C) a Aurel Fenyvesi (8.A) pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Prednej. V tomto školskom roku súťažilo 12 tímov v štyroch okruhoch, v ktorých sme získali nasledovné umiestnenia:

  1. Výskumný projekt- 2.miesto – 49 bodov
  2. Tímová práca- 2.miesto – 49 bodov
  3. Robot game- 1.miesto – 50 bodov
  4. Robot design – 26 bodov

Súčtom bodov z jednotlivých častí sme získali absolútne víťazstvo. Týmto úspechom sme si zabezpečili postup na medzinárodný turnaj, ktorý sa bude tento rok konať v Debrecene v Maďarsku 7.2.2015. Budeme sa snažiť v silnej konkurencii získať čo najlepšie umiestnenie. Držte nám palce!

Video zo súťaže si môžete pozrieť TU!

foto_FLL

 Ema Mrkvicová 9.C