Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 21. 1. 2015 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.  
Žiaci 1. – 8. ročníka súťažili medzi sebou, kto najkrajšie zarecituje poéziu a prózu. Vypočuli sme si prednes diel slovenských autorov, do ktorého žiaci dali celú svoju dušu.   Porota mala preto veľmi ťažkú úlohu v určovaní prvenstva.  Tí, ktorí sa neumiestnili na popredných miestach, si zo súťaže odniesli pamätný list, sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Víťazi každej kategórie sa môžu pochváliť krásnymi diplomami a možnosťou reprezentovať našu školu v obvodnom kole tejto súťaže. Držíme im palce, aby obstáli čo najlepšie!

I. kategória (poézia)                                                            

1.miesto: Ema Kelleová (II.D)
2.miesto: Hanka Bajteková (II.D)
3.miesto: Norbert Körmendi (III.A)

  I. kategória (próza)

1.miesto: Lianka Tomaštíková (II.B)
2.miesto: Oliver Juhász (II.A)
3.miesto: František Ešek (II.C)

II. kategória (poézia)                                                           

1.miesto: Ema Mizerová (IV.A)
2.miesto: Broňa Takácsová (V.A)
3.miesto: Viktória Hanková  (IV.A)

 II. kategória (próza)

1.miesto: Simona Mészárosová (IV.B)
2.miesto: Natália Ďurišová (V.A)
3.miesto: Aisha Gore (IV.A)

 III. kategória (próza)

1.miesto: Barbora Syčová (VIII.B)
2.miesto: Karin Tóthová (VII.B)

 Mgr. Marieta Gyénová

3 2 4