Naši noví priatelia z Litvy

V tomto školskom roku  sme nadviazali  na tradíciu spolupráce so školami zo  zahraničia. Je pred nami sľubná kooperácia a veríme, že sa raz naše deti stretnú so svojimi kamarátmi z Litvy, malej pobaltskej krajiny.

Už sme si vymenili vianočné pozdravy a po prázdninách si začneme s nimi písať po anglicky.

1

2  3