Projekt e-Twinning

Ďakujeme p. uč. Mgr. Zuzane Petíkovej a jej žiakom  za skvelú reprezentáciu našej školy v medzinárodnom jazykovom projekte e-Twinning. Zapojila ich do troch  projektov – Merry Christmas Europe!, Earth is our home  Easter Traditional Food a za  projekt Easter Traditional Food  získala titul Učiteľka mesiaca za december 2014.

Pani učiteľke a jej žiakom srdečne blahoželáme!