Olympiáda z anglického jazyka

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 8. decembra 2014.

Súťaž pozostávala z viacerých častí: počúvanie s porozumením; čítanie s porozumením; práca s gramatickým a lexikálnym testom; opis obrázku; rozhovor na určenú tému.

V prvej časti  si žiaci vypočuli originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili úlohy týkajúce sa obsahu textu. V ďalšej časti súťažiaci pracovali s lexikálnym a gramatickým testom. Tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. V ústnej časti olympiády, ktorá pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na obrázku, uplatňovali žiaci svoje nadobudnuté komunikačné zručnosti z anglického jazyka.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti. Presvedčili nás, že anglický jazyk je predmet, ktorý obľubujú.

Vyhodnotenie:

Kategória 1A

1. miesto: Patrik Mečár – 6.A – postupuje do okresného kola

2. miesto: Adam Kemény– 7.B

3. miesto: Roman Ďurica – 7.B

Kategória 1B

1. miesto: Nicol Csikósová – 8.B – postupuje do okresného kola

2. miesto: Vivien Szombatiová– 8.A

3. miesto: Adriana Ryzeková – 9.B

Gratulujeme a víťazom prajeme veľa sťastia v okresnom kole!

Olympiádu pripravila PK CJ pod vedením Ing. Jany Babjakovej.

DSCF1061  DSCF1062 DSCF1060 DSCF1058 DSCF1057