Vedomostná súťaž – Náboj Junior

Žiaci základných škôl sa mali možnosť po prvýkrát zapojiť do súťaže Náboj Junior. Je to matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov 8. a 9. ročníka. Počas 120 minút sa tím snaží vyriešiť čo najviac úloh, v ktorých nejde len o aplikácie nadobudnutých vedomostí, ale aj o istú dávku dôvtipu a invencie a dôležitú úlohu zohráva kolektívny duch.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali: Ema Mrkvicová a  Hugo Trojanovský (9.C), Martin Mikle ( 9.A) a Aurel Fenyvesi  (8.A). S pridelenými úlohami sa popasovali výborne a obsadili krásne 3. miesto.

K zaslúženému úspechu im srdečne blahoželáme!