Kampaň – Červené stužky

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. 

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2014  a vyvrcholil 1. decembra 2014 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Kampaň Červené stužky sa na Slovensku oficiálne začala v roku 2007  a jej hlavnou filozofiou je odovzdanie a prehĺbenie vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom Slovenska.

Dňa 1. 12. 2014 sme na našej škole zapojili žiakov do vytvorenia „živej“ červenej stužky. Žiaci v červenom oblečení vyjadrili podporu k tejto kampani vytvorením živej červenej stužky.

 Mgr. Silvia Trojanovská

1 2 4 5

3 6