Výtvarná súťaž Čisté ruky

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám mestská polícia v spolupráci s MsKS v Nových Zámkoch pripravili odborný seminár prevencie drogových závislostí. Zároveň ocenili žiakov, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním „ Čisté ruky.“

Z našej školy boli ocenení nasledovní žiaci :

Ema  Pisztonová                1.C

Melany  Bublová                2.C

Viktória  Kamanczová      5.B

Dominika  Gábrišová       9.A

 Oceneným žiakom blahoželáme!

Album s fotografiami nájdete TU!