Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

    Dňa 13.11. 2014 sa v našej škole konalo školské kolo tejto postupovej súťaže. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž sa skladala z 3 častí:

  • 1. časť – testová forma
  • 2. časť – transformácia textu
  • 3. časť – ústna

Naši žiaci preukázali, že ani jedna časť nebola pre nich ťažká.

Porota ( Mgr. V. Oravcová, Mgr. M. Gyénová, Mgr. V. Bednáriková) vyhodnotila najlepších žiakov v oblasti  slovenského jazyka a literatúry takto:

  • 1. miesto: Adriana Ryzeková (9.B) – postup do okresného kola
  • 2. miesto: Dominika Gábrišová (9.A)
  • 3.miesto: Amália Kelemenová (8.B)

Všetkým zúčastneným gratulujeme

a víťazke prajeme veľa šťastia v okresnom kole 🙂

Album s fotografiami nájdete TU!

 Mgr. Vlasta Oravcová