Deň jablka

Dňa 29. októbra si  žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami pripomenuli  Deň jablka.  Celý  deň sa niesol v duchu osláv a zdôrazňovania bohatstva odrôd tohto ovocia. Deti mali možnosť dozvedieť  sa mnoho zaujímavých informácií o hodnote tohto ovocia,  o tom , aké je jablko zdraviu prospešné. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne tvorivé aktivity o jabĺčku, či už na hodinách slovenského jazyka, alebo matematiky . Deti sa aktívne do činností zapájali, tvorili príbehy, básničky o jablku, ba aj slovné úlohy,  spievali pesničky, na hodinách výtvarnej výchovy maľovali alebo modelovali jabĺčka. V tento deň mali deti možnosť ochutnať rôzne druhy nápojov a jedál z jablka. Veď ktože by nepoznal jablkovú, jablkovo-orechovú štrúdľu, jablčník, jablkové pyré,  jablkový kompót, či jablkovú šťavu? Najviac si deti pochutnali na jabĺčkových dobrotách, ktoré  ochotne pripravili naše mamičky a babičky.  V rámci tohto dňa všetky deti dostali  ako „symbol zdravia a zdravého životného štýlu“  jedno krásne chutné jabĺčko.

Tuto cestou ďakujeme všetkým rodičom  a sponzorom, ktorí sa pričinili o uskutočnenie  tejto zdraviu prospešnej akcie na našej škole.

Album s fotografiami nájdete TU!