Medzinárodný deň školských knižníc

   Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
Tohoročnou témou bola Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia.
     V našej škole je sila spoločenstva prítomná na každom kroku. Najviac je hmatateľná pri takých príležitostiach, akou je imatrikulácia prvákov, rozlúčková deviatakov, športové súťaže našich volejbalistiek či našich skvelých hádzanárov a i. Tento rok sme si pripravili aktivity, ktoré potešili veľkých i malých. Najskôr  si žiaci na hodinách SJL prečítali poviedku P. Glocka – Telegram pre blízkeho človeka. Potom sa porozprávali o význame spolupatričnosti a kolegiality. V školskej knižnici Trojruža sa potom uskutočnili ďalšie aktivity: tvorba komiksu, ódy, pexesa). Všetky triedy našej školy prispeli svojím veršíkom do megabásne s názvom Priateľstvo. Redaktori školského časopisu ZVONÍ! toto všetko zdokumentovali, ich fotografie si môžete pozrieť pod článkom.

dk2 dk1 dk4 dk5