Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Túto jeseň sme na našej škole vyzbierali 54 040 kg papiera!

Všetkým, ktorý prispeli k tomuto krásnemu úspechu veľmi pekne ďakujeme

a dúfame, že na jar nazbierame aspoň také isté množstvo 🙂

Tabuľka s poradím podľa tried:

zber poradie

A tu sú naši najúspešnejší žiaci:

zber jednotlivci