Imatrikulácia

Veľký deň malých prvákov na ZŠ Nábrežnej

Utorok, 7. októbra 2014, bol významným dňom pre prvákov  ZŠ  na Nábrežnej ulici č. 95 v Nových Zámkoch. Tak ako každý rok i tento rok opäť starší žiaci prijali medzi seba svojich najmenších spolužiakov. Sála MO MS v Nových Zámkoch sa zaplnila žiakmi, učiteľmi, rodičmi i rodinnými príslušníkmi.  Stali sa svedkami slávnostnej imatrikulácie žiakov prvých ročníkov. Usmiati prváčikovia oblečení vo farebných tričkách s logom základnej školy boli v sprievode triednych učiteliek a deviatakov slávnostne pasovaní kráľom a kráľovnou za právoplatných žiakov našej školy.

Po slávnostnom sľube a príhovore riaditeľa školy Mgr. Róberta Rudinského nasledoval kultúrny program. Do programu sa zapojili žiačky p. uč. Mgr. Klaudie Takáčovej, ale aj samotní prváci. Recitovali básničky, spievali pesničky. Bodkou za kultúrnym programom bola vtipná a výstižná scénka, v ktorej prváci opäť dokázali svoju šikovnosť a nadanie.

 Po programe čakala na  prvákov odmena, občerstvenie v krásne vyzdobenej sále, ktorú pre nich pripravili pani učiteľky.

Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre rodičov a príbuzných, ktorí sa počas vystúpenia svojich ratolestí neubránili pocitom šťastia, radosti, dojatia a hlavne obrovskej lásky.   Spolu s nimi si i my odnášame nezabudnuteľné a nevšedné zážitky. Ďakujeme.

Mgr. Erika Demová

Album s fotografiami nájdete TU!