Po prázdninách naša škola ešte modernejšia

Naša škola ani cez prázdniny nezostala opustená a prázdna. Práve počas nich je čas na práce, ktoré by bolo ťažké vykonať počas plnej prevádzky. My sme ich opäť využili  na skrášľovanie interiéru a na modernizáciu.

Pre našich šikovných prváčikov, ktorých bolo tento rok opäť neúrekom (103), sme s veľkou radosťou zariadili dve nové triedy. Tie sa kompletne vybavili krásnym moderným nábytkom, novými lavicami, stoličkami a multimediálnou zostavou.

Vďaka štedrým rodičom Romanky Hozlárovej môžu takúto zostavu využívať už aj žiaci 7.B triedy.

Učebňa informatiky na prízemí sa tiež obohatila o 20 ks tabletov a o novú interaktívnu tabuľu.

Zmenami neprešli iba učebne, ale aj chodby. Pri školskej jedálni sa rozšírila galéria športovcov. Dôkazom toho, že sú úspešní, je množstvo súťažných pohárov, ktoré sú inštalované v dvoch nových vitrínach pri telocvični a dve nové expozície diplomov a čestných uznaní.

Chodby ožili aj vďaka ich tematickému zameraniu, zastúpenie si v nich našla geografia, dejepis, biológia a i.

Veľkou rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia na prízemí, ktoré boli kompletne zrenovované a spĺňajú najprísnejšie kritériá hygieny i estetiky.

Spomínaná premena si vyžiadala investičné prostriedky vo výške 25 000€, na ktorej sa veľkou mierou spolupodieľalo i RZ. Veľká vďaka patrí rodičom aj za ich iniciatívu pri zberových akciách a za príspevky venované škole z 2% z dane.

Veríme, že sa našim žiakom bude vynovený interiér páčiť a moderné učebne s multimediálnou technikou im pomôžu k dosiahnutiu ešte lepších vyučovacích výsledkov.

Album s fotografiami nájdete TU!