Ukončenie školského roka 2013/2014

     Už tradične sa posledný deň v škole lúčime v slávnostnej atmosfére na školskom dvore. Pán riaditeľ sa všetkým prihovoril milým slovom a po slovenskej hymne, ktorú nám zaspievali Karla Klein a Natália Kováčová za sprievodu Beáty Póčovej na husliach, nám predstavil najlepších žiakov z každého ročníka – TOP žiak 2013/2014:

1.roč.   Tereza Némethová
2. roč.  Adam Bednárik
3.roč.   Sára Forgáčová
4. roč.  Katrin Klobučníková
5.roč.   Teodora Vulič
6. roč.  Lucia Ninisová
7. roč.  Barbora Suchanová
8. roč.  Sabína Szabóová
9. roč.  Oskar Madarász

Po odovzdaní cien sme sa rozišli do tried, kde triedne pani učiteľky rozdali svojim zverencom vysvedčenia. Dúfame, že v 2. septembra sa znova zídeme v takejto príjemnej atmosfére, aby sme privítali nielen nový školský rok 2014/2015, ale aj nových prváčikov našej školy. DOVIDENIA 🙂

Abum s fotografiami nájdete TU!