Slávnostná rozlúčka s 9. ročníkom

    Hovorí sa, že každý začiatok je ťažký. Deviataci môžu pokojne dodať: „Ani konce nie sú jednoduché.“ Rozdiel je len v tom, že s koncom dochádzky na ZŠ sa spája množstvo krásnych zážitkov, veľa priateľských vzťahov, nových poznatkov a spomienok, ktoré robia rozlúčky také smutné i krásne zároveň.

     Žiaci našich troch deviatych tried sa 25. júna 2014 spoločne so svojimi triednymi učiteľmi PaedDr. Zuzanou Borbélyovou, Mgr. Ľudmilou Prednou a  Mgr. Magdalénou Kostolányiovou zišli v Dome Matice slovenskej, aby si tu poslednýkrát zaspomínali na všetko pekné, čo spolu zažili. Na pódium ich priviedli malí kamaráti – prváci. V tomto geste  sa ukrýva milá symbolika, veď ešte nedávno práve ich títo „veľkáči“ uvádzali do života našej školy. Z pódia zazneli prekrásne slová vďaky, ktoré adresovali žiaci svojim učiteľom i rodičom. A naopak, aj oni si vypočuli od riaditeľa školy uznanie i chválu za všetko, čo dosiahli počas dlhých deviatich rokov. A rodičia, ktorí sedeli v hľadisku, boli na svoje deti právom hrdí. V tejto slávnostnej chvíli sa za slzy nikto nehanbil…

     Potom sa naši deviataci presunuli na školský dvor, kde ich už čakali spolužiaci z ostatných tried a piesňou sa symbolicky rozlúčili aj s nimi.

Album s fotografiami nájdete TU!