Návšteva hvezdárne

     Na návštevu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove sme sa všetci veľmi tešili. Konečne nadišiel túžobne očakávaný deň – deň exkurzie.

    Dňa 16. 6. 2014 sme sa všetci žiaci 5. ročníka zo ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch sa v sprievode svojich pedagógov PaedDr. Kristína Schrónerovej a Mgr. Viktórie Bednárikovej ocitli v náručí hviezdnej oblohy. Usadili sme sa v pohodlných kreslách a pozreli sme si dva filmy o čarovnom vesmíre, ktorý obklopuje našu Zem. Pracovníci nám predstavili planéty Slnečnej sústavy, dozvedeli sme sa množstvo nových poznatkov. Po skončení filmu sme si pozreli krásnu výstavu a nedočkavo čakali na vstup do planetária. Z kopuly hvezdárne sa rozsvietili hviezdy a my sme spoločne hľadali na oblohe Veľký a Malý voz, súhvezdie Medvedice, Strelca, Pegasa a veľa iných vesmírnych telies. Preukázali sme pekné vedomosti o vesmíre počas interaktívneho výkladu. Pozreli sme si zachránenú a zreštaurovanú sochu Mikuláša Kopernika a slnečné hodiny  v historickom parku hvezdárne. Pozreli sme si aj pôvodnú budovu súkromnej hvezdárne dr. Mikuláša Konkolyho Thege.

    Táto exkurzia zostane pre nás všetkých príjemnou spomienkou a radi by sme niečo pekné a poučné zažili aj v blízkej budúcnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu exkurziu.

   Album s fotografiami nájdete TU!

žiaci 5. B