Vyhodnotenie okresných kôl predmetových olympiád

Okresný úrad Nitra, odbor školstva  na  základe  dosiahnutých výsledkov žiakov v okresných kolách  predmetových  olympiád  pozýva  na  vyhodnotenie   a  ocenenie  najúspešnejších  žiakov základných škôl a  príslušných  ročníkov  OG  v okrese Nové Zámky, ktoré sa uskutoční  dňa 23. júna 2014 (pondelok) v priestoroch ZŠ, Nábrežná  95,  Nové  Zámky.

 Program:
08:30 hod. –    09:00 hod.            Prezentácia.
09:00 hod. –    11:00 hod.            Vyhodnotenie a ocenenie žiakov jednotlivých súťaží.
11:00 hod.                                          Ukončenie.

Z našej školy bude ocenených 12 žiakov – je to najväčší počet v celom okrese!
Sú to nasledovní žiaci:

Aurel Fenyvesi MO-Z7,DO-E,P7,
Romana Hozlárová GO-H,P6,
Oskár Madarász GO-E,DO-C.
Amália Kelemenová DO-E,
Hugo Trojanovský BiO-C tpč.
Rebeka Kováčová BiO-C pč,
Barbora Syčová BiO-D tpč,
Lucia Ninisová BiO-D pč,
Richard Prutkay BiO-D pč,
Sebastián Szabó P3,
Lukáš Kelemen P5,
Daniel Baňár P5,

Za dosiahnuté úspechy všetkým srdečne blahoželáme!

Tabuľku s pozvanými žiakmi z celého okresu nájdete TU!