Čítajme si

   Dňa 5. júna 2014 sa 351 žiakov našej školy zapojilo do 6-hodinového čitateľského maratónu v rámci projektu „Čítajme si“, ktorý organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Jeho cieľom je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí.  A darí sa! V minulom roku sa  do tejto akcie zapojilo 36 321 detí z celého Slovenska! Vtedy sme čítali Analfabetku Negramotnú. Tento rok sme čítali knihy z aktuálnej ponuky našej školskej knižnice Trojruža.

   Na 1. stupni deti sledovali dobrodružstvá lienky Anulienky, na druhom stupni sa žiaci oboznamovali so záhadami Adrianinho prvého prípadu. Dúfame, že týmto knihám sa podarilo upútať detskú pozornosť, veď kniha pomáha spoznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, podporuje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť naberať množstvo informácií a inšpirácií.

   Je na nás, rodičoch a pedagógoch, aby sme našim deťom dali do rúk v správnej chvíli tú pravú knihu, aby ich potom sprevádzala celým životom.

Mgr. Vlasta Oravcová

Album s fotografiami nájdete TU!

Vyhodnotenie čitateľského maratónu:

Spolu čítalo 1920 detí čo je o 239 viac ako minulý rok.

Všetkým učiteľom a deťom, ktorí sa do podujatia zapojili patrí veľké poďakovanie.

A ako to dopadlo s rekordom?. Do projektu „ČÍTAJME SI… „ sa v tomto roku na Slovensku zapojilo 37 064  detí / v roku 2013 ich bolo 36 321/.

Slovenský rekord bol prekonaný!  Blahoželáme!  Zaslúžili sa o to aj novozámocké deti.

Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka  Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch