Vyhodnotenie súťaže Matematický KLOKAN

Matematický KLOKAN je najväčšia matematická súťaž na svete a aj na Slovensku. V roku 2014 sa konala 24. marca a na Slovensku súťažilo 59 232 žiakov z 1388 škôl. Z našej školy sa zapojilo 78 žiakov.
V rámci osláv MDD boli ocenení „naši“ úspešní riešitelia Klokana:

I.  stupeň ZŠ
Viktória Šándorová, 1.A
David Kováč, 1.A
Samuel Vacho, 1.A
Oliver Juhász, 1.A
Nina Šumanová, 1.A
Veronika Granatová, 1.B
Tereza Némethová, 1.B
František Ešek, 1.C
Hana Bajteková, 1. D
Patrícia Poláková, 1. D
Oliver Habrman, 2. A
Norbert Körmendi, 2. A
Emma Šillová, 2. B
Gabriela Bosá, 2. B
Marko Mokráš, 2. B
Alexandra Ledzényiová, 2. B
Karin Abrahámová, 2. B
Martin Lisziczki, 2. C

 II.  stupeň ZŠ
Lukáš Kelemen, 5.A
Manuel Haulík, 5. C
Viktor Hrala, 5. C

Výborný výsledok dosiahli hlavne prváci, ktorí sa umiestnili na 1. – 723. mieste v rámci Slovenska (úlohy vyriešili na 100 % a takýchto žiakov bolo 723). Šampiónom školy sa stal Viktor Hrala z 5.C triedy, ktorý porazil až 99,4 % všetkých zapojených piatakov na Slovensku. Gratulujeme!

Žiaci, ktorí si chcú Klokana vyskúšať tiež, dostanú šancu v ďalšom ročníku v marci 2015.

213klokan