Otvorená hodina fyziky v 9.C triede

Začiatkom apríla sa konala v 9.C triede otvorená hodina fyziky. 

Témou hodiny bolo “Vedenie elektrického prúdu v plynoch”. Učivo bolo rozsiahle a náročné, ale žiaci spolu s pani učiteľkou Pšenákovou to zvládli za pomoci modernej techniky, zakúpenej z financií získaných z programu ELITE 2013, vyhláseného firmou SAMSUNG na podporu vzdelávania škôl. Neoceniteľnou pomôckou bola interaktívna tabuľa, ktorú využívali žiaci na opakovanie učiva a pani učiteľka na prezentáciu novej témy. Najväčší úspech mal Van de Graafov generátor, za pomoci ktorého sa na hodine simuloval iskrový výboj v plynoch, čiže blesk.

Otvorená hodina by bez získaných učebných pomôcok bola ťažko zrealizovateľná, preto sa touto cestou chceme poďakovať firme SAMSUNG za pomoc pri zmodernizovaní vyučovacieho procesu.

Album s fotografiami nájdete TU!