Popoludnie cudzích jazykov

Dňa 14. mája 2014 sa v klubovni našej školy uskutočnilo po dvojročnej pauze podujatie s názvom Popoludnie cudzích jazykov.

Klubovňa zaplnená do posledného miesta bola dôkazom toho, že rodičia mali veľký záujem o nami pripravenú akciu.

Za sto minút sa na pódiu predviedli žiaci 1. – 9. ročníka. V pásme zaznela angličtina, francúzština, nemčina, ruština a španielčina – všetky jazyky, ktoré sa v našej škole vyučujú. Žiaci svoje vedomosti a zručnosti prezentovali tancom, piesňami a scénkami. Každé vystúpenie bolo ocenené potleskom divákov.

Na záver sa chcem poďakovať vyučujúcim cudzích jazykov za svedomitú prípravu všetkých účinkujúcich.

  Ing. Jana Babjaková

Album s fotografiami nájdete TU!