Slávik Slovenska 2014

Dňa 6.5.2014 sa v MO MS v Nových Zámkoch  uskutočnilo okresné kolo 24. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2014.

Žiaci pod vedením svojich učiteľov a rodičov nacvičovali piesne určené zo spevníčka ale aj piesne podľa vlastného výberu.

Spolu sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov, ktorí boli rozdelení podľa veku do príslušných kategórií.

Všetkým súťažiacim patrí obrovská pochvala za nesmiernu snahu a trpezlivosť pri nácvikoch piesní a výhercom v jednotlivých kategóriách za výbornú interpretáciu ľudových piesní a hudobný prejav. Porota v zložení p.učiteliek – Mgr. R.Pápešová, Mgr. S.Móriczová, Mgr. D.Mrváňová, Mgr. E.Perďochová a Mgr. H.V.Bach mala náročnú prácu vybrať tých najlepších spevákov, ktorí budú náš okres reprezentovať  na krajskom kole. Držíme im palce.

Výsledky súťaže:        1. kategória / 1.-3. ročník/

1.      miesto       Simona Polakovičová
2.      miesto       Zoja Fichnová
3.      miesto       Andrea Borbélyová – ZŠ Nábrežná

2. kategória / 4.-6.ročník/

1. miesto         Rebeka Haládiková
2. miesto         Viktória Mičeková
3. miesto         Alex Rehák

3. kategória / 7.-9.ročník/

1.miesto          Natália Kováčová – ZŠ Nábrežná
2. miesto         Zuzana Hozlárová
3. miesto         Ornella Csicsóová

 Našu školu na okresnom kole reprezentovali nasledovné žiačky: Andrejka Borbélyová z 3.C / OK 3.miesto/ Ninka Hechtová zo 4.B a Natálka Kováčová zo 7.B, ktorá zároveň vo svojej tretej kategórii zvíťazila a bude tak ďalej reprezentovať školu a okres na krajskom kole.

Dievčatám za snahu a výkony ďakujeme a gratulujeme!

                                                                                              Mgr.Soňa Móriczová

Album s fotografiami nájdete TU!