Súťaž mladých zdravotníkov

Dňa 9. mája 2014 sa konala v Nových Zámkoch na Sihoti okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Súťaž pozostávala z vedomostí o Červenom kríži a z praktického poskytovania prvej pomoci.  Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Natália Ďurišová, Natália Tarčoňová, Patrik Kyjanek, Karol Suchan a Fridrich Beck. Na súťaž ich pripravovala pani učiteľka PaedDr. Zuzana Paulíková. Žiaci získali  nádherné 1.miesto – srdečne im blahoželáme!

Nadobudnuté vedomosti a zručnosti deti určite využijú v bežnom živote.