Ocenení primátorom mesta

Primátor mesta každoročne oceňuje najlepších žiakov a ich pedagógov za to, že šíria dobré meno svojho mesta nielen v rámci blízkeho okolia, ale aj v celoslovenskom meradle.

14. apríla 2014 si slávnostnú chvíľu vychutnali aj žiaci našej školy. Za prítomnosti svojich rodičov a priateľov v sále si od primátora mesta Nové Zámky Ing. Gejzu Pischingera prevzali pohár a pamätný list. Tento slávnostný okamih potom spečatili svojím podpisom do pamätnej knihy mesta.

Za výborné výsledky v uplynulom roku boli ocenení títo žiaci a pedagógovia našej školy:

Natália Kováčová – finalistka celoštátnej súťaže Slávik Slovenska 2013 (Mgr. Soňa Móriczová)                                                                                                                      

– Stella Hamranová (Mgr. Vlasta Oravcová) – Čestné uznanie v II. kategórii celoslovenskej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“

kolektív žiakov 2.A triedy: Oliver Habrman, Bruno Farkas, Rastislav Krkoška, Natália Horváthová, Nikoleta Horváthová – za výtvarnú prácu, ktorou získali  1. miesto v celoslovenskom kole súťaže “Integráčik ” (integrovaný záchranný systém) pod vedením PaedDr. Zuzany  Paulíkovej

kolektív hádzanárov: Jozef Borka, Štefan Gábriš, Viktor Gorilák, Martin Holota, Roman Kosztolányi, Erik Szabó, Filip Šátek, Alex Sporni, Adam Veréb, Dominik Ďurčík za 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v hádzanej (Mgr. Mikuláš Kucsera a Mgr. Peter Sporni)

kolektív volejbalistiek: Radka Farkašová, Silvia Schvábová, Ema Čengelová, Barbora Hinková, Kristína Janíková, Veronika Halásová (Mgr. Marek Horňáček) – za 1. miesto vo volejbale starších žiačok  v Nitrianskom kraji.

 Všetkým oceneným gratulujeme a prajeme veľa elánu v dosahovaní ďalších podobných úspechov!

      Mgr. Vlasta Oravcová