Úspech v súťaži z anglického jazyka THIS IS ME

Dňa 14.4.2014 sa konal v Šuranoch už tretí ročník anglickej súťaže, tento raz na tému This is me!

Úlohou žiakov bolo prezentovať čo najkreatívnejšou formou svoje záľuby a koníčky a samozrejme porozprávať niečo o sebe. Porota hodnotila jazykové kompetencie žiakov – plynulosť, gramatiku a intonáciu, náročnosť slovného prejavu a kreativitu. Naši žiaci pod vedením Mgr. Ambrusovej, v zložení Lea Vida 6.A, Karin Tóthová 6.B, Romana Hozlárová 6.B, Matej Petík 6.A s pomocou svojich spolužiakov Rebeky Ryšavej 6.A a Patrika Michliana 6.A získali skvelé 2. miesto a tak nám znova dokázali, že sa naša škola môže pýšiť skvelými žiakmi aj v oblasti cudzích jazykov.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.