Deň Zeme

Ako každoročne, aj tento rok sme si 16. 4. 2014 pripomenuli Medzinárodný deň Zeme. Rôznymi aktivitami sa usilujeme zvyšovať naše environmentálne povedomie.

Ráno sa žiaci po krátkej rozhlasovej relácii na tému „Zraniteľnosť našej Zeme“ rozdelili do skupín.

Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Šuranoch, kde si mohli priamo vo výrobnej hale pozrieť spracovanie tetrapakových obalov a výrobu rôznych výrobkov z recyklovaného papiera.

Žiaci 1. – 5. ročníka sa zapojili do aktivity symbolické zašívanie ozónovej diery, potom si  pozreli hudobno-vzdelávací program Živá voda.  Svojimi šikovnými ručičkami vyčistili areál školy a blízke detské ihrisko.

Žiaci 6.  až 9. ročníka sa zúčastnili EKOFESTIVALU v Kine Mier. Pozorne počúvali prednášku Ing. arch. Zuzany Kierulfovej z OZ ArTUR,  ktorá sa v prednáške snažila priblížiť ekologické trendy v trvalo udržateľnej architektúre. Potom si žiaci pozreli film  EKOPIA – inteligentná budova, ktorý priblížil ekologické trendy  v architektúre. Neskôr sa všetci žiaci aj so svojimi pedagógmi vybrali na sídlisko v okolí  rieky Nitry, kde zbierali odpad, aby aj takto pomohli matičke Zemi.

Okrem toho sa v našej škole upratovalo, skrášľoval sa interiér aj exteriér.

Medzinárodný deň Zeme sme oslávili naozaj dôstojne a aj tento rok sme nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia.

Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.

 Mgr. Renáta Goriláková a PaedDr. Kristína Schrónerová

Album s fotografiami nájdete TU!