Naši úspešní dejepisári

Dňa 1. 4. 2014 sa víťazi okresného kola Dejepisnej olympiády Amália Kelemenová zo 7.B, Aurel Fenyvesi zo 7.A a Oskar Madarász z 9.C zúčastnili krajského kola v Leviciach. Všetci traja žiaci boli úspešnými riešiteľmi a Oskar Madarász získal krásne 1. miesto, čím si vybojoval postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 2. – 4. 5. 2014 v Bratislave.
Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za vzornú prípravu a výbornú reprezentáciu školy.

PaedDr. Zuzana Borbélyová

DO