Ukončenie školského roka

V piatok, 28. júna 2013 sa všetci žiaci spolu so svojimi učiteľmi, odetí do slávnostného s bordovými šálikmi, zišli na školskom dvore.

Pán riaditeľ sa k prítomným prihovoril, poďakoval sa za všetky úspechy v školskom roku 2012/2013 a tak ako po iné roky, s pani zástupkyňami udelili pochvaly za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností – Top žiak 2012/2013. Žiaci sa opäť vyberali po ročníkoch a tak bolo odmenených deväť najúspešnejších detí ZŠ Nábrežná: 

1. roč.   Emma Šillová
2. roč.   Marko Kodhaj
3. roč.   Karol Suchan
4. roč.   Viktor Hrala
5. roč.   Veronika Poláková
6. roč.   Amália Kelemenová
7. roč.   Mikuláš Kucsera
8. roč.   Simona Zálešáková
9. roč.   Branislav Kostolány

Na záver slávnosti sme si spolu zaspievali hymnu našej školy a po nej sa žiaci rozišli do tried, kde im pani učiteľky ododvzdali koncoročné vysvedčenia.    Všetci dúfame, že v podobnej slávnostnej atmosfére sa zase zídeme na začiatku nového školského roku 2013/2014 a to 2. septembra 2013.    DOVIDENIA 🙂

Album s fotografiami: Slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013