Svetový deň vody u nás

V piatok 21. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody.  Vyučovanie sa začalo krátkou reláciou v školskom rozhlase. Následne potom deti so svojimi pani učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy a aktivity o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením a možnostiach šetrenia vodou v domácnosti.  Deti 1. a 2. ročníka vytvorili aj plagát vodnej kvapky – symbolu vody. Žiaci 3. a  4. ročníka tvorili príbehy o vode podľa obrázkov, riešili mokré matematické  úlohy, na hodinách slovenského jazyka triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou.

V priebehu celého dňa deti získavali dôležité poznatky o dôležitosti vody pre každého z nás.

                                                                                              Mgr. Goriláková Renáta

Album s fotografiami nájdete TU!