Letný školský tábor

V termíne od 1. – 4. júla sa žiaci našej školy zúčastnili letného školského tábora, ktorý sa tento rok niesol pod názvom „Bezpečne na ceste.“ Deti mali možnosť poučiť sa o pravidlách cestnej premávky, o bezpečnej jazde na bicykli a ako predchádzať dopravným nehodám. V areáli školy sa oboznámili s prácou príslušníkov dopravnej polície. Navštívili dopravné ihrisko v Galante, kde si svoju jazdu na bicykli otestovali v „Malej jazde zručnosti“, pri prekonávaní rôznych prekážok. Zúčastnili sa cykloturistiky do Berku a späť.

Okrem toho deti predviedli svoju zručnosť aj v rámci tvorivých dielní, kde si vyskúšali frotáž, maľbu na sklo, pracovali s papierom, z ktorého vytvorili dopravné značky, semafor, a maľovali príslušníka polície. Keďže počasie nám celý týždeň prialo, veľkou radosťou bola aj návšteva kúpaliska Štrand. V rámci celodenného výletu sme vycestovali do mesta Komárno, kde si deti pozreli Nádvorie Európy, kultúrnu pamiatku – pevnosť v Komárne a plavili sa loďou k sútoku riek Dunaj a Váh.

Za priebeh a starostlivosť o deti v tábore ďakujeme pani učiteľkám Z. Paulíkovej, Z. Petíkovej, A. Horňákovej, H. Kubicskovej a R. Gorilákovej.

Mgr. Goriláková Renáta

Album s fotografiami: Letný školský tábor 2013