Vyhodnotenie jarného tábora STONOŽKA

 Týždeň plný radosti, hier, súťaží a tvorivosti v jarnom tábore STONOŽKA v ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch

Krásne jarné počasie,  zaujímavý program, ale hlavne veľký počet detí, to bola hlavná ,,poznávacia značka“ denného jarného tábora STONOŽKA  v ZŠ na Nábrežnej ulici  v Nových Zámkoch  počas tohtoročných jarných prázdnin. V pondelok ráno prišli deti  plné očakávania a dobrej nálady.

V prvých dňoch bola naším cieľom  návšteva  Mestského kultúrneho  strediska, Mestskej polície, Knižnice A. Bernoláka a Múzea  J. Thaina. V ďalších dňoch  sme rozvíjali športového ducha  na klzisku, kde si deti mohli pozrieť  hokejový tréning a  schuti si zakorčuľovať.
Vo štvrtok  bol na programe celodenný výlet do Zvolena.  Navštívili  sme Drevárske a  lesnícke múzeum spojené s tvorivou dielňou, kde si deti  vyrobili darček na pamiatku. Na Zvolenskom  zámku nás čakala animátorka, ktorá nás oboznámila s umením a históriou prostredníctvom oživovania vystavených diel za pomoci hovoreného slova, dramatizácie, hier a spoločných aktivít.
V piatok dopoludnia deti  prezentovali svoje majstrovstvo v mestskej plavárni.  Popoludnie posledného dňa patrilo slávnostnej rozlúčke v zábavnom centre  ,,Happy park.“

Pobyt v jarnom tábore ,,utiekol ako voda“ a deti sa už teraz môžu tešiť na letný tábor, ktorý  pre nich pripravia  naši pedagógovia.

                                                                    Daniela Verseghyová,  vedúca vychovávateľka  ŠKD

Milé  slová od vďačného rodiča:

ďakujem za moje deti, ktoré boli nadšené pobytom vo vašom tábore. Tieto prázdniny pasovali za jedny z najlepších a najzaujímavejších a už im vôbec nebolo ľúto, že prišli o sľúbenú lyžovačku.
Bol to  úžasný týždeň plný zážitkov a dojmov. Vy všetky odvádzate fantastickú prácu a mali by vás vyvážiť zlatom…    Ešte raz ďakujeme pekne, bolo nám cťou spoznať vás a tiež dúfam, že to nebolo naposledy!
Ďakujem a som vám zaviazaná, zvýšili ste nám kvalitu života o 100% .
Vk

Album I. s fotografiami nájdete TU!

Album II. s fotografiami nájdete TU!

Album III. s fotografiami nájdete TU!

Album IV. s fotografiami nájdete TU!