Úspechy v predmetových olympiádach

Dňa 5.2.2014 sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády, kategória C. Umiestenie našich žiakov bolo nasledovné:

Teoreticko-praktická časť:

1. miesto – Hugo Trojanovský ( trieda 8.C )

11. miesto – Ema Čengelová ( trieda 9.A )

Projektová časť:

3. miesto –  Rebeka Kováčová ( trieda 9.C )

6.miesto – Pavlína Vodičková ( trieda 9.C )

Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Dikáczová, Mgr.Trojanovská

 

Dňa 11. 2. 2014 sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 90 žiakov v štyroch súťažných kategóriách. Žiaci našej školy preukázali výborné znalosti a umiestnili sa nasledovne:

6. ročník – kategória  F:

5. Dávid Horváth (6.A trieda)

19. Patrik Michlian  (6.A trieda)

7. ročník – kategória E:

1. Amália Kelemenová (7.B trieda)

2. Aurel Fenyvesi (7.A trieda)

8. ročník – kategória D:

4. Hugo Trojanovský (8.C trieda)

5. Adriana Ryzeková (8.C trieda)

9. ročník – kateg. C

2. Oskar Madarász (9.C trieda)

8. Bianca Ledzényiová (9.A trieda)

Žiakov pripravovala pani učiteľka PaedDr. Zuzana Borbélyiová.

 

Dňa  6. 2. 2014 sme sa zúčastnili  obvodného kola geografickej olympiády na ZŠ na Devínskej ulici v Nových Zámkoch.  Reprezentovali nás nasledovní žiaci:

5. ročník Rastislav Syč

6. ročník Romana Hozlárová

7. ročník Aurel Fenyvesi

8. ročník Adam Veréb

9. ročník Oskar Madarász

Žiaci našej školy preukázali výborné znalosti. Do krajského kola postupujú žiaci:

3. miesto – Romana Hozlárová

1. miesto – Oskar Madarász

Žiakov pripravovala pani učiteľka PaedDr. Kristína Schrónerová.

 

Všetkým úspešným riešiteľom olympiád srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!