Rozprávkový zápis do 1. ročníka

Ako každý rok, i tento sa predškoláci zúčastnili zápisu do radov žiakov našej školy. Spoločne s pani učiteľkami zvládli „ prijímací rituál“ na jednotku.

Z doložených fotografií je zjavné, že tento deň sa pre nich stal výnimočným, slávnostným, ale i dňom, kedy sa mohli pochváliť už získanými vedomosťami. Úlohy plnili  s noblesou, eleganciou a rýchlosťou blesku. Všetci odchádzali so vztýčenou hlavou, úsmevom na tvári a odmenou za svoj výkon – rozprávkovým darčekom.

Tešíme sa na Vás prváci!                                                   Vaše pani učiteľky

Album s fotografiami z prvého dňa zápisu nájdete TU!

Album s fotografiami z druhého dňa zápisu nájdete TU!

POĎAKOVANIE

Vážení rodičia budúcich prvákov,

chcem sa Vám všetkým touto cestou poďakovať za dôveru a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.
Veľmi si Vašej dôvery vážim!
POĎAKOVANIE  za prípravu a úspešný priebeh zápisu patrí i pani učiteľkám 1. a 2. ročníka, ktoré  pre deti pripravili skutočne rozprávkový a nezabudnuteľný zážitok.
107 zapísaných žiakov je vizitkou práce všetkých pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov našej školy.

                                                                       Mgr. Róbert  Rudinský, riaditeľ školy