Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko

V januári prebehlo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Všetkovedko, do ktorej sa zapojilo 19 žiakov.
Titul Všetkovedko v školskom roku 2013/2014 získali nasledovní žiaci:

2.A
Adam Bednárik
Bruno Farkas
Oliver Habrman
Rastislav Krkoška

2.B
Gabriela Bosá
Lilien Macáková
Marko Mokráš
Emma Šillová

Títo žiaci sa úspešne zapojili do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, získali diplom „Všetkovedko“ a drobné vecné darčeky. Ostatní zúčastnení získali diplomy „Všetkovedkov učeň“ a preukázali svoju múdrosť.