Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

                Dňa 17. 1. 2014 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.  
Žiaci 4. – 9.ročníka súťažili medzi sebou, kto najkrajšie zarecituje poéziu a prózu. Mali sme tak možnosť počuť diela slovenských autorov, ale hlavne prednes, do ktorého dali žiaci celú svoju dušu.   Porota mala preto veľmi ťažkú úlohu v určovaní prvenstva.  Tí, ktorí sa neumiestnili na popredných miestach, si zo súťaže odniesli pamätný list, sladkú odmenu a krásny estetický zážitok. Víťazi každej kategórie sa môžu pochváliť krásnymi diplomami a možnosťou reprezentovať našu školu v obvodnom kole tejto súťaže. Držíme im palce, aby obstáli čo najlepšie!

II. kategória (poézia)                                            II. kategória (próza)

1.miesto: Romana Luptáková (5.C)                  1.miesto: Daniel Gyén (5.A)

2.miesto: Liana Haganová (5.C)                         2.miesto: Patrik Mečár (5.A)

3.miesto: Broňa Takácsová (4.B)                      3.miesto: Natália Ďurišová (4.B)

 

III. kategória (poézia)                                         III. kategória (próza)

1.miesto: Adriana Ryzeková (8.B)                      1.miesto: Nicol Csikósová (7.B)

2.miesto: Bianca Bedžeti (9.B)                             2.miesto: Barbora Syčová (7.B)

3.miesto: Ema Janúšková (8.B)                          3.miesto: Viktória Kráľová (7.B)

                                                                                3.miesto: Katarína Masarovičová (8.A)

 Mgr. Marieta Gyénová

HK