Súťaž Šaliansky Maťko

Dňa 18. 12. 2013 sa uskutočnil 21. ročník  školského  kola súťaže v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko“.
Žiaci súťažili v II. a III. kategórii.

 Výsledky II. kategórie (4. a 5. ročník) 

  1. miesto: Teodora Vulič, 5.C
  2. miesto: Patrik Makai, 5.A a Natália Tarčoňová, 4.C
  3. miesto: Romana Luptáková, 5.C

Výsledky III. kategórie (6. a 7. ročník) 

  1. miesto: Romana Hozlárová, 6.B
  2. miesto: Karin Tóthová, 6.B
  3. miesto: Lucia Ninisová, 6.B

Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelé výkony,  víťazom gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy v obvodnom kole!

 Mgr. V. Bednáriková

     S potešením  dávame na známosť, že naša žiačka z 3. B triedy Simonka Mészárosová  sa umiestnila v okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“ na krásnom 3. mieste.  Zároveň ďakujeme p. uč. PaedDr. Príbojskej, ktorá ju na súťaž pripravovala.

Simonke gratulujeme a prajeme veľa úspechov  v ďalších recitačných súťažiach.

simi