Do pozornosti

Vážení rodičia.
Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že Rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí detí do 1. roč. ZŠ budeme vydávať dňa 28.4.2017 v čase od 8.00 hod.  – 15.30 hod. v zástupcovni školy (prízemie  vľavo).

Mgr. Róbert Rudinský
riaditeľ školy

——————————————————————————–

Prezentácia vynikajúcich výsledkov žiakov našej školy v prírodovedných predmetoch

V mesiaci marec sa konali okresné kolá olympiád a pytagoriád  v prírodovedných predmetoch. Naši žiaci v nich dosiahli vynikajúce výsledky:

Pytagoriáda 3. roč.- Martin Majer  3. D trieda – 1. miesto, Jakub Guľaš  3.B trieda – 5. miesto

Pytagoriáda 4. roč. – Ema Starzyková 4.B trieda – 1. miesto

Pytagoriáda 5. roč. – Norbert Körmendi 5.B trieda – úspešný riešiteľ

Matematická olympiáda 5. roč. – Karin Abrahámová – úspešná riešiteľka, Gabriela Bosá – úspešná riešiteľka, Martin Lysický – úspešný riešiteľ

Matematická olympiáda 9. roč. –   Ádám  Kemény –  okrem 6. miesta v okresnom kole sa stal úspešným riešiteľom aj v krajskom kole MO.

Jednou z posledných matematických súťaží bolo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 6.-8.ročníka. Výborné umiestnenie v podobe 1. miesta získala Linda Szöke zo 6. ročníka.

Fyzikálna olympiáda kategória E – Ádám Kemény – 1.miesto a Lucia Ninisová – 10.miesto
Obidvaja postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 12.4.2017 v Nitre.

Biologická olympiáda kategória C– Lukáš Kelemen  8.A trieda – 3.miesto
Rastislav Syč  8.C trieda  v okresnom kole obsadil 2. miesto a svoje výborné vedomosti potvrdil i v krajskom kole piatym miestom.
V projektovej časti v okresnom kole boli úspešné riešiteľky : Alexandra Mészárosová a Alexandra Ďuricová

Geografická olympiáda : Tomáš Lenčéš  5.B trieda – 4.miesto, Lea Kissová 7.C trieda – 7. miesto

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalších ročníkov.

Album s fotografiami úspešných žiakov nájdete TU!

——————————————————————–

——————————————————————–

——————————————————————–

Vážení rodičia a priatelia našej školy

dovoľujeme si Vás požiadať o príspevok 2% z daní za rok 2016.

Tlačivo nájdeteTU:


nucem