Do pozornosti

plagat-jesen

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy,
tento rok sa nám podarilo vyzbierať úžasných 73 053 kg papiera,
za čo Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME! 

Poďakovanie patrí aj pánovi školníkovi a pánovi údržbárovi, ktorí sa postarali, aby zber prebehol nepretržite od rána až do večera a samozrejme aj našim žiakom, ktorí v popoludňajších hodinách pomáhali.

Tabuľka s vyhodnotením po triedach:

poradie-triedy

Osobitné poďakovanie patrí tým, ktorí priniesli najviac:

zber-jednotlivci


nucem